Zgłoszenia do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej LZPR

Zgłoszenia do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej LZPR

W imieniu Komisji Gier i Dyscypliny Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej zwracamy się z prośbą o przesyłanie zgłoszeń do rozgrywek Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej LZPR na sezon 2021/2022.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na właściwym druku na adres mailowy: kgid@lzpr.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021 r.  Formularz zgłoszeniowy otrzymaliście Państwo drogą e-mailową. Dodatkowo, dostępne są one do pobrania pod [TYM LINKIEM]

Jednoczenie przypominamy, że dnia 31.03.2021 r. minął termin opłacenia składki członkowskiej za rok 2021 do ZPRP w wysokości 100 zł. Kluby, które nie opłaciły powyższej składki proszę o uregulowanie płatności. Potwierdzenie opłaty należy zamieścić w systemie ESZR ZPRP w celu weryfikacji przez ZPRP.

 

Zadanie publiczne realizowane dzięki wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie