Komisja Sędziowska

Komisja Sędziowska Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej: 

Przewodniczący:
Paweł Kwapisz
e-mail: przewodniczacyks@lzpr.pl 
tel.: 81 464 39 44 wew. 3

Członkowie:
Robert Martyniuk
Michał Szpinda

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie